Med eller mot

Går markedet med eller mot investorene?

 

En av de viktigste opplysninger man som investor kan innhente, handler om markedets retning. Med markedets retning menes her, hvorvidt markedet som sådant går opp eller ned – med eller mot investorene. Det er feil å stå long i et marked som faller.

Når markedet går med en, dvs. er for oppadgående, er det tid for å kjøpe aksjer. Når det nærmer seg toppen, begynner markedet å bli overkjøpt. I dette territorium kan man si at så å si alle som skal ha aksjer, har kjøpt. Da er tiden inne til å forlate markedet. En gammel aksjemegler satt et utrykk på dette: «Når vaskehjelpen har kjøpt aksjer, er det for sent å kjøpe.»

Dersom et marked ikke lenger går oppover, men snur og går nedover, er det riktig å gå ut og ikke stå long. Mange mener at det er markedets indeks som forteller om markedet går oppover eller nedover. Dette er ikke riktig. Indeksen kan vise at den stiger, mens markedet i virkeligheten faller. Indeksen kan også vise at den faller, mens markedet stiger.

Verktøyet markedets bullishprosent derimot, gir svar på spørsmålet om markedet går opp eller ned. Det gir også svar på om markedet er overkjøpt eller oversolgt. Når markedet er på topp, er det nemlig overkjøpt og bearish, og når markedet er på bunn, er det oversolgt og bullish. Dette kan man heller ikke se av indekser. Bullishprosentverktøyet gjør at man kan være kontrær og handle motsatt av det store flertallet av investorer, og dermed få betydelige bedre gevinster. Man øker sine odds og reduserer risikofaktorene. Dette er ingen garanti for at det går slik, men det øker sjansene betydelig, og reduserer risiko. Hvorfor spørre om markedet går med deg eller mot deg? Dette henger nemlig sammen med den betydeligste risikofaktor knyttet til aksjehandel.

 

Den skumle 80 % risikoen

Bullishprosentverktøyet viser hvorvidt markedet og sektorer går med ens investeringer eller om de går mot disse. Dette er viktig fordi ca. 80 % av all risiko knyttet til aksjeinvesteringer ligger i marked og sektor. Kun ca. 20 % av risikoen, ligger i den enkelte aksjen som sådan. Det er derfor man må å vite om man har markedet og sektorene med seg, eller mot seg. Går disse mot, kan selv de sterkeste aksjer med de beste fundamentaler falle i verdi. Da er det viktigste det man ikke eier. Dragsuget av et fallende marked med fallende sektorer er ubønnhørlig for den som "står long".

 

For små børser som de nordiske, er den enkelte børs ikke større i antall selskaper enn en liten sektor på de store internasjonale markeder. Man kan for de nordiske børser derfor nøye seg med å måle hvorvidt markedet som sådan går med eller mot. Man kan for å forenkle, rett og slett se bort fra sektorene på disse børser når man måler den enkelte børs som én sektor. Måler man eksempelvis hvorvidt Oslomarkedet går mot, har man på forenklet vis i virkeligheten målt hele 80 % risikoen der. Denne risiko kan man måle med Oslo-bullishprosent-verktøyet. Det er et verktøy man kan abonnere på gjennom denne siden og bare på denne siden, fordi ingen andre har verktøyet til salgs for Oslomarkedet. Se nedenfor.

For de store internasjonale børser kan man få verktøyet til disse børser gjennom abonnement hos Nasdaq Dorsey Wright. Klikk her for 3 ukers gratis prøveabonnement.

Går markedet imot bør man altså spille defensivt og gå ut av longposisjoner og bare sitte med kontanter på kontoen og vente på at markedet skal snu oppover igjen.

Når markedet går nedover er tiden er imidlertid inne for avanserte investorer som vil «shorte» eller kjøpe putopsjoner. Dette er ikke for nybegynnere.

 

Kjøp boken her og få abonnement for Oslobullishprosent her med en gratis prøveperiode på 4 måneder. Klikk her. Deretter for bare kr.4.999 for resten av 2018.

 

Abonnementet vil pr. epost gi deg opplysning om markedet går med eller mot deg, samt når markedet er bearish eller bullish på hhv topp og bunn. Ved hver endring sender jeg deg en epost.Har du spørsmål til om markedet går med eller mot? Klikk her

 

 

 

Kontakt info:

E-post: jsa@pointandfigure.no

www. pointandfigure.no

© Thea Victoria Sander