Hvordan finner man riktige aksjer

Hvordan finner man riktige aksjer for investeringer?

 

Undersøkelse av en aksjes fundamentaler er viktige og gratis. Slik undersøkelse må man alltid gjøre. Man finner opplysninger om selskapers fundamentaler på Internettet. Undersøkelser av fundamenter er imidlertid ikke tilstrekkelig for å gjøre investeringer – to ting til må tas i betraktning.

 

Mange investorer undersøker dessverre kun de underliggende selskapers fundamentaler. Slik metode dekker imidlertid bare de interne kvaliteter av et selskap, samt det marked selskapet selger produkter eller tjenester i. Alle andre krefter som påvirker aksjers kursgang, forblir uopplyste. Det kun å undersøke fundamentaler, tar ikke i betraktning aksjers relative styrke og riktig tider til kjøp og salg av aksjer. Ytterligere to ting må undersøkes etter at man har luket bort aksjer med dårlige fundamentaler.

 

Disse forhold handler om to spørsmål.

1) Støtter markedet høyere kurser, er markedet for oppadgående, eller er det for nedadgående? Se om dette: «Med eller mot» på denne webside.

2) Hvilke aksjer er relativt sterkest i markedet? Dette blir behandlet nedenfor om relativ styrke.

 

2. Betydningen av relativ styrke.

 

James O’Shaughnessey har i boken «What Works on Wall Street» dokumentert at det er de relativt sterkeste aksjene i markedet som har størst sannsynlighet for å stige og stige mest i verdi. Dette er en meget viktig erfaring som gjelder generelt for all aksjehandel Verden over.

 

Gjennom abonnement hos Nasdaq Dorsey Wright kan man få tilgang til punkt- og figurverktøy som gjør det mulig via egendefinerte matriser å måle alle aksjers relative styrke på Oslo Børs eller aksjene i de nordiske børser, eller for den saks skyld aksjer Verden over. Klikk her. I Venstre spalte vises et eksempel på slik relativ styrkeberegning. Der fremkommer de 10 sterkeste aksjene på Oslo Børs pr angitt måledag og rangert etter styrke. Av de ca 220 aksjene på børsen er bare 41 aksjer som viser gode fundamentaler tatt med i beregningen. Hva som er gode fundamentaler er selvfølgelig gjenstand for skjønn. Her er vurderingen hovedsakelig basert på nøkkeltall som overskudd de siste 5 årene. Rangeringen av selskapene er som man forstår, ikke statisk, men varierer over tid. På denne websiden planlegges det over en periode å vise oppdateringer annen hver uke.

 

Matriseverktøyet gjør det mulig å legge inn de aksjer man vil, og få dem styrkemessig målt mot hverandre. Man kan etter en slik prosess plukke ut de sterkeste aksjene med gode fundamentaler og holde seg kun til dem slik eksempelet i høyre kolonne viser. For eksempel kan man gjøre dette slik at man bare investerer i de 3 sterkeste aksjene på børsen og holder seg borte fra resten. På den måten samler man flest odds i egen favør. Dette er behandlet i boken «Aksjemillioner – Bedre enn innsider uten å være det!» kapittel 4. Relativ styrke.

 

Kjøp boken her og få gratis 4 måneder prøveabonnement på bullishprosentverktøyet for Oslo som viser blant annet om markedet støtter høyere priser eller om markedet er fallende.

Klikk her.

 

Har du spørsmål til hvordan man finner riktig aksje? Klikk her

Kontakt info:

E-post: jsa@pointandfigure.no

www. pointandfigure.no

© Thea Victoria Sander