Når går man inn_ut

“ Når går man inn? Når går man ut? ”

Når går man inn og når går man ut?

 

Når går man inn i en eller flere aksjer?

Dette er den første avgjørelse en aksjeinvestor eller trader må ta. Etter å ha undersøkt om markedet går med oss investorer og derfor støtter høyere priser, samt dernest å ha brukt matriseverktøyet hos Nasdaq Dorsey Wright til å finne frem til de sterkeste aksjer i markedet, gjenstår å avgjøre når det er hensiktsmessig å sette pengene på den eller de aksjer man har valgt ut.

 

Signaler fra aksjens punkt- og figurtrendkart viser den innerste systemmetoden. Metoden er lett å lære fra boken! Den gir praktiske styringsverktøy og kan læres for alle fra 7 til 80. Metoden tatt i bruk sammen med det øvrige som er beskrevet på hele denne websiden, har vist seg å bestå tidenes test gjennom børskrakk og oppgangstider. Det må likevel fremholdes at bruken av verktøyet ikke er noen garanti mot at aksjer kan komme til å falle i verdi.

Likevel, når du har lært og tatt i bruk verktøyet på denne måten, er du blitt en annen type investor. Det vil bringe deg gjennom dine investeringsanstrengelser på en tryggere måte enn noe annet. En veiledning til grunnleggende kunnskap om pof finnes i boken «Aksjemillioner – Bedre enn innsider uten å være det!». Kjøp boken om punkt- og figursystemet!

 

Klikk her for bestilling!

 

Bokens kapitler 2 og 3. viser hvordan ubalanser i aksjepriser fremkommer gjennom gjentakende lett identifiserbare mønstre. Disse hjelper deg til å avgjøre når du bør gå inn i en aksje som du har funnet frem til. Man går bare inn i aksjer som er i punkt- og figuropptrend.

 

Systemet er basert på loven om prisdannelse gjennom tilbud og etterspørsel som også styrer aksjekurser. I figuren til høyre ovenfor ser man rendkartet til en aksje som viser stigende topper og stigende bunner med et dobbeltopp kjøpsignal øverst til høyre. Dette mønsteret kan man bare se i nevnte type trendkart. Et vanlig kursdiagram viser intet om dette og gjør deg regelmessig ikke klokere.

 

De økende toppene viser at etterspørselen er stigende, og de stigende bunnene viser at tilbudene er i ferd med å svinne i omfang. Uten andre opplysninger om aksjen enn det figuren viser, vil man kunne vente at aksjen vil stige i verdi. Figurmønsteret er et eksempel på et formålstjenlig punkt- og figurmønster. Hadde man sett den samme aksje i et vanlig trendkart ville man bare sett noen små uforståelige bølgebevegelser. Et vanlig trendkart gir ikke informasjon som tilsier at aksjekursen vil stige.

 

Når man har valgt ut en aksje som er blant de sterkeste i marked eller sektor, vil dette typisk være en aksje i sterk opptrend. Slik opptrend blir bekrefted ved det man ser av aksjens trendkart.

 

En hensiktsmessig taktikk kan for en aksje i nevnte opptrend være å sette et varsel på aksjen. Sett et varsel som vil fortelle deg når aksjen tar en pust i bakken, og gjør en "pullback", dvs aksjen reverserer ned 3 bokser. Da er tiden inne for å kjøpe aksjen. Den vil sannsynligvis snart stige opp igjen. Den vil reversere opp 3 bokser, og trolig kan den komme til å vise et nytt kjøpsignal. Det fremkommer ved at den nye X-søylen overstiger forrige med én boks eller flere. Man kan da selge aksjen, og sette nytt varsel om revers ned 3 bokser i O-søyle. En ny mulig gevinsthenting kan inntreffe, for ved denne "pullback" på ny å kjøpe aksjen. Man må selvfølgelig ved hver slik transaksjon gjøre bruk av sjekklisten for å passe på at aksjen fortsatt viser at seg som interessant. Se siden om sjekklister. På den måten kan man ta gevinst på gevinst på samme aksje på vei oppover.

 

Dessuten, boken viser i alt 21 gjentakende punkt- og figurmønstre som er lette å lære, og lette å kjenne igjen. Til hvert mønster hører en vurdering om hva man kan vente av bevegelse i aksjekursene, og på den måten kan man ta standpunkt til om man vil gå inn eller ut av en aksje med sine investeringer. Bruken av de integrerte verktøy i et samlet hele blir omtrent som å fly blindt på instrumenter.

 

Kjøp boken her og få gratis 4 måneder prøveabonnement på bullishprosentverktøyet for Oslo. Klikk her.

 

Hvordan få tilgang til punkt- og figurtrendkart for aksjer? Det finnes i dag i hvert fall én leverandør som tilbyr slike tjenester for Oslo, Stockholm, København og Helsingfors børser samt resten av Verden. Se Nasdaq Dorsey Wright - klikk her. Årlig kostnad for et slikt abonnement utgjør ca. NOK 25.000, men er verdt det avhengig av størrelsen på egen portefølje.

 

Eventuelt hvis man er flere sammen, kan man eksempelvis organisere seg gjennom et såkalt stille selskap og abonnere på tjenesten gjennom dette. Da kan alle selskapsdeltagerne få tilgang til abonnementet og således får man delt kostnadene seg imellom.

 

Når går man ut av en aksje?

Dette har vi allerede vært innom i et eksempel ovenfor. Det er den andre avgjørelsen man som aksjeinvestor eller trader må ta standpunkt til.

Tradere er erfarne folk og vet erfaringsmessig selv best når de skal gå ut. Dette blir ikke behandlet her. Derimot vil investors avgjørelse bli behandlet.

 

Det første man bør bestemme seg for når man har kjøpt en aksjepost, er å avgjøre når man bør gå ut av posten dersom den fører til tap. Man bør etablere en såkalt stopp-tap-grense (stop loss). Å utføre dette innebærer et skjønnsmål som det ikke gjelder noen enhetlig god oppskrift for gjennomføringen av. Har man gjort jobben knyttet til investeringsvalget, slik som beskrevet, vil man måtte gi aksjeposisjonen et visst slingringsrom nedad. Slingringsmonnet må få lov til å virke før man går ut for å redusere eventuelt tap. Kanskje 20 % reduksjon i aksjeprisen vil være en hensiktsmessig grense.

 

Og så til det neste. Forutsatt at investeringen går bra, når skal du ta gevinsten? Når du skal selge? Det nevnte eksempel ovenfor med en aksje som er i sterk opptrend, viser et forslag til en hensiktsmessig taktikk.

For investorer vil det bero på flere forhold å ta standpunkt til når man bør selge ut og ta sin gevinst. Har man på markedet i Oslo kjøpt aksjer som var oversolgt mens markedets bullishprosent ligger nede på et sted rundt 20 – 30 %, kan man i utgangspunktet rolig følge aksjen oppover, enten ved å sitte med den hele veien eller å gjøre slike transaksjoner som eksempelet overnfor ga. Dette kan gjøres til den nærmer seg overkjøpt nivå på 60 – 70 %. Da vil gevinsten eller gevinstene kunne ha vokst seg stor/store og det er hensiktsmessig å selge seg ut.

 

Imidlertid kan markedets bullishprosentverktøy underveis komme til å reversere ned og gi signal om at markedet faller jfr. fremstillingen under "Går markedet med og mot?". Dersom verktøyet signaliserer at markedet faller er det riktig å gå ut og vente på at det begynner å gå opp igjen. Da kan man på nytt gå inn i den forlatte posten og følge den videre oppover.

 

Skulle det underveis inntreffe fundamentale endringer i aksjens underliggende selskap som tilsier at man bør gå ut, så vil dette være hensiktsmessig. Det samme gjelder dersom trendkartet for aksjen begynner å oppføre seg slik at man skjønner noe galt er fatt. Det er derfor viktig å lære seg de typiske trendkartene og deres betydning. For å gjøre dette må man kjøpe boken med gratis begynnerabonnement i 4 måneder på Oslobullishprosentverktøyet.

 

Dersom man har investert i en aksje på en av de store internasjonale børser vil Nasdaq Dorsey Wrights bullishprosentverktøy for vedkommende børs kunne gå til mellom 70 og 80 % for å være overkjøpt og det er da hensiktsmessig å gå ut.

 

Har du spørsmål til når går man inn og når går man ut? Klikk her

Kontakt info:

E-post: jsa@pointandfigure.no

www. pointandfigure.no

© Thea Victoria Sander